Singapore

Organizing Committee - OECC


HONORARY CONFERENCE CHAIRS

Vincent Chan
Chan Hin Kam
Alex Wai
Soon Fatt Yoon

General Chairs

A. Alphones
Xiaomin Ren
Chao Lu

Program Chairs

Changyuan Yu
Chengkuo Lee
Christina Lim

Special Session Chairs

Alan Lau
Gordon Liu

Finance Chair

Linbo Liu

Exhibition Chair

Bo Dong

Local Arrangement Chair

Wang Ling Goh
Xiaofei Cheng

Publication Chair

Xin Li

Publicity Chair

Maode Ma

  Back